مردمی که ایستاده دفن می شوند

مردمی که ایستاده دفن می شوند

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

در دل جنگل های هیمالیا در نپال آخرین مردمان چادرنشین جهان سکونت دارند که با امکانات اولیه و ماننذ انسان های اولیه مشغول به زندگی هستند.
به گزارش فرادید، ق بیله موسوم به “روت” آخرین مردمان چادرنشین در عمق جنگل های هیمالیا هستند که همچنان در برابر یکجانشینی مقاومت می کنند و با امکانات اولیه مانند انسان های اولیه روزگار می گذرانند.
مردم قبیله روت دارای محل زندگی ثابتی نیستند و غالبا از محلی به محل دیگر کوچ می کنند. سبک زندگی آنها به زندگی شکارچیان شبیه است و از گوشت گوشت لانگور (میمون های لاغراندام و دراز دم و ریش دار) و میمون می خورند …

مردمی که ایستاده دفن می شوند