مربی اهل چک دستیار جدید شفر در استقلال

مربی اهل چک دستیار جدید شفر در استقلال
مربی اهل چک امروز در تمرینات استقلال در اردوی کیش حاضر خواهد شد.

مربی اهل چک دستیار جدید شفر در استقلال