مدافع استقلال مشتری پیدا کرد/ خرید جنجالی منصوریان جایگزین بمب برانکو شد

مدافع استقلال مشتری پیدا کرد/ خرید جنجالی منصوریان جایگزین بمب برانکو شد
این احتمال وجود دارد که سپاهانی ها برای پر کردن جای خالی مدافع جدا شده خودشان به سراغ مدافع مازاد استقلال بروند.

مدافع استقلال مشتری پیدا کرد/ خرید جنجالی منصوریان جایگزین بمب برانکو شد