مدارس استان البرز به‌جز طالقان فردا تعطیل است

مدارس استان البرز به‌جز طالقان فردا تعطیل است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز: با تصمیم کمیته اضطرار و موافقت استاندار، مدارس در همه مقاطع تحصیلی در همه شهرستان‌های استان به جز طالقان فردا تعطیل است

مدارس استان البرز به‌جز طالقان فردا تعطیل است