مداخله شرکت های تجهزات پزشکی و شنوایی در توانبخشی کم شنوایی تخلف است

مداخله شرکت های تجهزات پزشکی و شنوایی در توانبخشی کم شنوایی تخلف است

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

احمدرضا ناظری شنوایی شناس و استادیار علوم پزشکی شهیدبهشتی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ با اشاره به اینکه مردم برای دریافت خدمات شنوایی شناسی و درمان کم شنوایی فقط به متخصصان مراجعه کنند، گفت: شنوایی شنا سان در کنار متخصصان گوش و حلق و بینی فعالیت کرده و اگر برای فردی مداخله مبتنی بر توانبخشی نیاز باشد شنوایی شناس خدمت مورد نظر را ارائه داده و روند توانبخشی بیمار را پس از ارائه خدمت به او پیگیری کرده و تحت نظر او روند توانبخشی ادامه پیدا می کند. …

مداخله شرکت های تجهزات پزشکی و شنوایی در توانبخشی کم شنوایی تخلف است