مخالفت وزیر بهداشت با ادغام وزارت بهداشت و رفاه

مخالفت وزیر بهداشت با ادغام وزارت بهداشت و رفاه
وزیر بهداشت ضمن انحرافی خواندن پیشنهاد تلفیق وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه، گفت: ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت که برای انجام برخی کارهای خود ناتوان است به نفع کشور و سلامت مردم نیست.
۲۱:۳۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان


مخالفت وزیر بهداشت با ادغام وزارت بهداشت و رفاه