محافظت از قلب و عروق با پنیر

محافظت از قلب و عروق با پنیر
مصرف پنیر لبنی به جای غذاهای مملو از سدیم، از برخی تاثیرات سدیم بر سیستم قلب و عروق مانند فشارخون بالا حفاظت می کند.
۰۹:۳۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ آبان


محافظت از قلب و عروق با پنیر

oxin channel