مجلس تصویب کرد: 100 میلیارد تومان کمک به زندانیان جرایم غیرعمد

مجلس تصویب کرد: 100 میلیارد تومان کمک به زندانیان جرایم غیرعمد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 1000 میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل برای کمک به زندانیان جرایم غیرعمد موافقت کردند.

مجلس تصویب کرد: 100 میلیارد تومان کمک به زندانیان جرایم غیرعمد