مالیات طرح‌های تحقیقاتی کاهش یافت

مالیات طرح‌های تحقیقاتی کاهش یافت
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از کاهش مالیات طرح‌های تحقیقاتی در کشور خبر داد.
۱۵:۳۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ آذر


مالیات طرح‌های تحقیقاتی کاهش یافت