لاریجانی: شعف سیاسی حاصل از انتخابات ارزشمند است

لاریجانی: شعف سیاسی حاصل از انتخابات ارزشمند است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعف سیاسی حاصل از برگزاری انتخابات ارزشمند است، گفت: برگزاری انتخابات در پایداری سیاسی و امنیتی و توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی دارد.

لاریجانی: شعف سیاسی حاصل از انتخابات ارزشمند است