لاریجانی: دغدغه های اقتصادی باید اولویت رسانه باشد

لاریجانی: دغدغه های اقتصادی باید اولویت رسانه باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ترجمان دغدغه اقتصادی باید اولویت رسانه باشد.

لاریجانی: دغدغه های اقتصادی باید اولویت رسانه باشد