قهرمانی پرسپولیس محتمل‌تر است/ این استقلال می‌تواند قهرمان آسیا شود

قهرمانی پرسپولیس محتمل‌تر است/ این استقلال می‌تواند قهرمان آسیا شود
بازیکن پیشین استقلال می گوید که اگر ملزومات برای فوتبالیست های ایرانی فراهم شود، قهرمانی در آسیا دور از دسترس نیست.

قهرمانی پرسپولیس محتمل‌تر است/ این استقلال می‌تواند قهرمان آسیا شود