قلبم متعلق به پرسپولیس است/ اتفاقی که دیشب برای منصوریان افتاد اعصابم را خرد کرد

قلبم متعلق به پرسپولیس است/ اتفاقی که دیشب برای منصوریان افتاد اعصابم را خرد کرد
مدافع تیم فوتبال پدیده گفت: شب گذشته منصوریان را که دیدم ناخودآگاه یاد شرایط خودمان در پرسپولیس در زمان علی دایی افتادم.

قلبم متعلق به پرسپولیس است/ اتفاقی که دیشب برای منصوریان افتاد اعصابم را خرد کرد