فیروزکوه لرزید

فیروزکوه لرزید
زمین لرزه 3 ریشتری در عمق 8 کیلومتری زمین فیروزکوه تهران را لرزاند.

فیروزکوه لرزید