فناورهای هفته پژوهش مجوز TRLدریافت می‌کنند

فناورهای هفته پژوهش مجوز TRLدریافت می‌کنند
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فناوری‌های ارائه شده در هفته پژوهش سال ۹۵ در صورت تایید وزارت علوم مجوز TRL دریافت می‌کنند.
۱۶:۵۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۳ آذر


فناورهای هفته پژوهش مجوز TRLدریافت می‌کنند