فلفل بخورید تا سکته نکنید

فلفل بخورید تا سکته نکنید
محققان مصرف منظم فلفل قرمز تند را عاملی برای کاهش سکته و افزایش طول عمر انسان دانستند.
۱۷:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ دی


فلفل بخورید تا سکته نکنید