فعلا درباره استقلال سکوت می‌کنم/ از آنها طلب دارم و پولم را نمی‌دهند

فعلا درباره استقلال سکوت می‌کنم/ از آنها طلب دارم و پولم را نمی‌دهند
مدافع سابق استقلال می‌گوید که مدت‌ها است که به کمیته انضباطی شکایت کرده است اما نمی‌تواند پولش را دریافت کند.

فعلا درباره استقلال سکوت می‌کنم/ از آنها طلب دارم و پولم را نمی‌دهند