فعلا حاضر نیستم پایم را در باشگاه استقلال بگذارم/ 8 بازیکن الاهلی کشف من بودند

فعلا حاضر نیستم پایم را در باشگاه استقلال بگذارم/ 8 بازیکن الاهلی کشف من بودند
پیشکسوت باشگاه استقلال از تساوی این تیم مقابل الاهلی امارات ابراز خرسندی کرد.

فعلا حاضر نیستم پایم را در باشگاه استقلال بگذارم/ 8 بازیکن الاهلی کشف من بودند