فضای پیمای باری چین، راهی فضا شد+ فیلم

فضای پیمای باری چین، راهی فضا شد+ فیلم
چین نخستین فضاپیمای باری خود را با نام تیانجو -1 پرتاب کرد.

فضای پیمای باری چین، راهی فضا شد+ فیلم