فضایی تیره و تاریک در مصر

فضایی تیره و تاریک در مصر
مخالفان واگذاری دوجزیره تیران و صنافیر مصر به عربستان به ده سال حبس، جریمه دو میلیون دلاری محکوم و برای همیشه از مصر ممنوع الخروج می شود.

فضایی تیره و تاریک در مصر