فروشگاههاملزم به کنترل برچسب اصالت فرآورده هاهستند

فروشگاههاملزم به کنترل برچسب اصالت فرآورده هاهستند

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۵

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

مدیرکل نظارت برفراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: از مدیران فروشگاه های زنجیره ای خواسته ایم تا ملزم به کنترل برچسب اصالت فرآورده ها شوند.
به گزارش ایرنا، ازپایگاه خبری سازمان غذا و دارو، بهروز جنت همچنین خطاب به مدیران فروشگاههای زنجیره ای خواست ضمن عدم عرضه فراورده های سلامت بدون برچسب آنها را تقلبی و قاچاق تلقی کنند.
وی با بیان اینکه ازمدیران فروشگاههای زنجیره ای خواسته ایم برچسب فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی تولیدی و یا وارداتی رامطابق با ضوابط مصوب سازمان غذا و دارو نظارت وکنترل کنند …

فروشگاههاملزم به کنترل برچسب اصالت فرآورده هاهستند