فرمول یک معجون آرامبخش

فرمول یک معجون آرامبخش

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۴۳

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش شفاف :جهان پیرامون ما سرشار از انواع انرژی ها است. این انرژی ها می توانند مثبت یا منفی باشند و بر زندگی ما و اعضای خانواده مان اثر بگذارد.
انرژی های منفی می توانند به دلایل مختلف رخ دهند از جمله بروز اتفاقات تلخ، وجود بیماری بین یکی از اعضای خانواده و مواردی از این دست و باعث بروز یک سلسله دردسر و بدشانسی در خانه و بین اعضای خانواده شوند.
وجود این انرژی ها در خانه می توانند باعث پژمرده شدن گیاهان، رفتارهای غیر عادی حیوانات خانگی، دعوا و اختلاف بین اعضای خانواده و نیز شکستن برخی وسایل از جمله ظروف شود. …

فرمول یک معجون آرامبخش

دانلود بیتالک