فردا در ورزشگاه تختی هستم

فردا در ورزشگاه تختی هستم
مهدی ترابی به دلیل مصدومیت زانو در تمرینات روز گذشته، تیمش را در دیدار با پرسپولیس همراهی نمی کند اما او می گوید برای روحیه دادن به هم تیمی ها برای تشویق سایپا به ورزشگاه خواهد رفت.

فردا در ورزشگاه تختی هستم