فردا تکلیف نوراللهی و پرسپولیس مشخص می‌شود

فردا تکلیف نوراللهی و پرسپولیس مشخص می‌شود
احمد نوراللهی که با تصمیمی عجیب مجوز حضور در دیدارهای داخلی پرسپولیس را ندارد، احتمالا فردا وضعیتش برای دریافت مجوز بازی مشخص خواهد شد.

فردا تکلیف نوراللهی و پرسپولیس مشخص می‌شود