فراخوان اعلام آمادگی روحانیون کاروان‌ها برای اعزام به حج تمتع

فراخوان اعلام آمادگی روحانیون کاروان‌ها برای اعزام به حج تمتع
روحانیون واجد شرایط اعزام به حج تمتع 96 با ثبت نام در سامانه کارگزاران فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری آمادگی خود را برای اعزام اعلام کنند.

فراخوان اعلام آمادگی روحانیون کاروان‌ها برای اعزام به حج تمتع