فاصله امتیازی پرسپولیس با استقلال به 4 رسید!

فاصله امتیازی پرسپولیس با استقلال به 4 رسید!
در جدول رده بندی دور برگشت لیگ برتر پرسپولیس با 4 امتیاز بالاتر از استقلال قرار دارد.

فاصله امتیازی پرسپولیس با استقلال به 4 رسید!