فاز جدید نگرانی دولتی‌ها از مناظره‌های تلویزیونی

فاز جدید نگرانی دولتی‌ها از مناظره‌های تلویزیونی
حسام‌الدین آشنا در جلسه‌ای که راجع به مناظره‌های تلویزیونی کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم در دانشکده صداوسیما برگزار شد، خواست که سوالات مناظره‌ها در اختیار کاندیداها قرار گیرد.

فاز جدید نگرانی دولتی‌ها از مناظره‌های تلویزیونی