غیبت ۵ بازیکن پدیده مقابل پرسپولیس قطعی شد

غیبت ۵ بازیکن پدیده مقابل پرسپولیس قطعی شد
تیم فوتبال پدیده خراسان ۵ بازیکن خود را مقابل پرسپولیس در اختیار نخواهد داشت.

غیبت ۵ بازیکن پدیده مقابل پرسپولیس قطعی شد