غذای رایگان در ازای ترک سیگار در دانشگاه ترکیه ای

غذای رایگان در ازای ترک سیگار در دانشگاه ترکیه ای

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۳

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی صباح، دانشگاه آماسیا در مرکز ترکیه بیش از 17 هزار دانشجو دارد و برای تشویق آنها به ترک سیگار تا یک سال به آنها وعده غذایی رایگان ارائه می کند.
این دانشگاه با همکاری چند دانشگاه و مرکز سلامت دیگر برنامه های گسترده ای را برای مبارزه با مصرف مواد دخانی آغاز کرده است.
دانشجویانی که به این طرح بپیوندند می توانند به بیمارستان دانشگاه مراجعه کنند و از مراقبت های پزشکی در طول دوران ترک سیگار نیز استفاده کنند.
در چند سال گذشته قوانین بسیاری برای جلوگیری از مصرف سیگار در ترکیه وضع شده است و در حال حاضر کشیدن سیگار در مراکز عمومی و فضای مسقف ممنوع است و …

غذای رایگان در ازای ترک سیگار در دانشگاه ترکیه ای