عینک رژیمی هم به بازار آمد

عینک رژیمی هم به بازار آمد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۴۰

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش شبکه خبر، تاکوجی نارومز، استاد دانشگاه توکیو، یک سامانۀ وی آر (واقعیت مجازی) ابداع کرده که با استفاده از تکنیک های تعاملی گرافیک رایانه ای اندازۀ مادۀ غذایی را افزایش می دهد.
نارومی می گوید: میزان مواد غذایی که فرد می خورد با استفاده از این عینک 10 درصد کاهش می یابد.
با استفاده از این عینک نه تنها اندازه خوراکی ها تغییر می کند بلکه زاویۀ قرار گرفتن موادغذایی دردست به گونه ای عوض می شود که مغز را وادار کند این حقّه را کاملاً باور کند.
میچیتاکا هیروسی، مدیراجرایی این طرح می گوید: این فناوری باید در ابعاد معقول و منطقی اجرا شود. …

عینک رژیمی هم به بازار آمد

دانلود مستقیم تانگو جدید