عکس یادگاری دو بازیکن تراکتورسازی که مدتی قبل درگیری فیزیکی داشتند

عکس یادگاری دو بازیکن تراکتورسازی که مدتی قبل درگیری فیزیکی داشتند
هفته‌های پیش دو بازیکن تراکتورسازی با یکدیگر درگیر شدند.

عکس یادگاری دو بازیکن تراکتورسازی که مدتی قبل درگیری فیزیکی داشتند