عکس/ مرکز اتحاد شگفت‌انگیز پرسپولیسی‌ها

عکس/ مرکز اتحاد شگفت‌انگیز پرسپولیسی‌ها
کریم باقری شاید به عنوان یک مربی کمک فنی چندانی به برانکو ندهد، اما نقشی که او در پرسپولیس دارد فوق حیاتی است.

عکس/ مرکز اتحاد شگفت‌انگیز پرسپولیسی‌ها