عکس/ دختر جوان پرسپولیسی که بازی با پیکان را از نزدیک دید

عکس/ دختر جوان پرسپولیسی که بازی با پیکان را از نزدیک دید
یک دختر هوادار پرسپولیس تصویری از حضورش در ورزشگاه آزادی منتشر نموده است.

عکس/ دختر جوان پرسپولیسی که بازی با پیکان را از نزدیک دید