عکس / اتفاق باورنکردنی در لیگ برتر

عکس / اتفاق باورنکردنی در لیگ برتر
این تصویر مربوط به رقابت های لیگ برتر انگلیس در سال 1937 است.

عکس / اتفاق باورنکردنی در لیگ برتر