عکس/ آرایشگر شخصی و مدل موی جدید ستاره جنجالی پرسپولیس

عکس/ آرایشگر شخصی و مدل موی جدید ستاره جنجالی پرسپولیس
محسن مسلمان که این روزها در ترکیب تیم پرسپولیس به میدان نمی آید فرصت بیشتری پیدا کرده تا کمی بخود برسد.

عکس/ آرایشگر شخصی و مدل موی جدید ستاره جنجالی پرسپولیس