عودت وجه ثبت نام داوطلبان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد

عودت وجه ثبت نام داوطلبان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد
اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی درباره عودت وجوه ثبت نامی داوطلبان آزمون های دوره های تسهیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) سال ۱۳۹۶ این دانشگاه منتشر شد.
۲۲:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱ دی


عودت وجه ثبت نام داوطلبان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد