عوامل اصلی سرطان را بشناسیم

عوامل اصلی سرطان را بشناسیم
قائم مقام وزارت بهداشت گفت: افزایش سن، عوامل محیطی و عوامل رفتاری افراد، ۳ عامل اصلی برای سرطان هستند. چاقی، الکل و بی تحرکی عمده ترین عوامل خطر در سرطان هستند.
۱۶:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن


عوامل اصلی سرطان را بشناسیم