عملكرد خرید جدید استقلال

عملكرد خرید جدید استقلال
آيا مي‌دانستيد حسن بيت‌سعيد توانست در فصل قبل به طور متوسط هر 259 دقيقه يك گل براي استقلال خوزستان به ثمر برساند؟

عملكرد خرید جدید استقلال