علی کریمی به دنبال تمدید قرارداد چند بازیکن نفت تهران

علی کریمی به دنبال تمدید قرارداد چند بازیکن نفت تهران
سخنگوی باشگاه نفت از آغاز اقدامات باشگاه برای بستن تیم بر اساس نظرات و دیدگاه‌های فنی علی کریمی خبر داد.

علی کریمی به دنبال تمدید قرارداد چند بازیکن نفت تهران