علوفه‌دهی حیات‌وحش

علوفه‌دهی حیات‌وحش
بارش برف و سفید پوش شدن طبیعت حیات وحش را برای یافتن آذوقه به حاشیه روستاها و مناطق مسکونی نزدیک تر می کند. دوستداران محیط زیست فرصت را برای پذیرایی از این مهمانان از دست نمی دهند.

علوفه‌دهی حیات‌وحش