عرضه بیش از 47 هزار تن فرآورده های نفتی در بورس

عرضه بیش از 47 هزار تن فرآورده های نفتی در بورس
47 هزار و 397 تن انواع مواد پليمري، شيميايي، قير، گوگرد، وكيوم باتوم، لوب كات و سلاپس واكس در بورس كالا عرضه مي شود.

عرضه بیش از 47 هزار تن فرآورده های نفتی در بورس