عدم رضایت کریمی از صادقیان

عدم رضایت کریمی از صادقیان
سرمربی نفت اما از عملکرد صادقیان در تمرینات و بازی‌های تدارکاتی رضایت ندارد و احتمال اینکه این بازیکن از فهرست نفت تهران کنار گذاشته شود وجود دارد.

عدم رضایت کریمی از صادقیان