عامل اصلی دیابت کشف شد

عامل اصلی دیابت کشف شد
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دیابت در ۲۰ سال گذشته در بین ایرانیان سه و نیم برابر افزایش یافته و علت اصلی آن سوء تغذیه است.
۱۸:۱۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ آبان


عامل اصلی دیابت کشف شد

دانلود ایمو برای گوشی