ظریف: بیشترین روابط کارگزاری بانکی ایران در اروپا با اتریش است

ظریف: بیشترین روابط کارگزاری بانکی ایران در اروپا با اتریش است
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران نیز همچون اتریش در تمامی زمینه ها علاقمند به همکاری دو طرفه است و از قضا بیشترین روابط کارگزاری بانکی ایران در اروپا هم با اتریش است.

ظریف: بیشترین روابط کارگزاری بانکی ایران در اروپا با اتریش است