ظریف: ایران و ژاپن می‌توانند شرکای خوبی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی باشند

ظریف: ایران و ژاپن می‌توانند شرکای خوبی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی باشند
ظریف در دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن گفت: امیدوارم ژاپن به شریکی قوی برای ایران در حوزه های حمل و نقل، انرژی و نفت و گاز تبدیل شود.

ظریف: ایران و ژاپن می‌توانند شرکای خوبی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی باشند