طلای فدراسیون جهانی مخترعین به ایرانی ها رسید

طلای فدراسیون جهانی مخترعین به ایرانی ها رسید
مخترعان جوان ایرانی مدال طلای فدراسیون جهانی را کسب کردند.
۱۰:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ آبان


طلای فدراسیون جهانی مخترعین به ایرانی ها رسید

کانال تلگرام اکسین چنل