طرح مالزی برای افزایش جمعیت

طرح مالزی برای افزایش جمعیت
دولت مالزی برنامه پنج ساله ای را به منظور حمایت از افزایش جمعیت از ابتدای سال جدید میلادی آغاز کرد.

طرح مالزی برای افزایش جمعیت