طراحی ربات برای آموزش کودکان

طراحی ربات برای آموزش کودکان
یک شرکت استرالیایی ربات هایی طراحی کرده است که می تواند برخی از رفتارها و مهارت های روزمره را به کودکان آموزش دهد.
۱۷:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ بهمن


طراحی ربات برای آموزش کودکان