طب سوزنی؛ موثر یا بی تاثیر؟

طب سوزنی؛ موثر یا بی تاثیر؟
طب سوزنی در درمان برخی بیمارهای موثر و در برخی بیماریها بی تاثیر است.
۱۲:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ آبان


طب سوزنی؛ موثر یا بی تاثیر؟

دانلود کشتی کج