طارمی باز هم پرسپولیس را انتخاب کرد/ برانکو نباید با مهدی مثل رامین برخورد کند

طارمی باز هم پرسپولیس را انتخاب کرد/ برانکو نباید با مهدی مثل رامین برخورد کند
سرمربی سابق پرسپولیس معتقد است که این باشگاه نباید با مهدی طارمی مثل رامین رضاییان برخورد کند.

طارمی باز هم پرسپولیس را انتخاب کرد/ برانکو نباید با مهدی مثل رامین برخورد کند